Menü
logo
Minden, ami egyedi bútor

Adatkezelési tájékoztató

 

A Bútor-Trió KFT a Magyarországi törvényeknek megfelelően működik, cím: 2040 BUDAÖRS, Kaktusz utca, HRSZ10314, telefon: 06-30-2748610, email: butortriobutortrio.t-online.hu.

Jelen tájékoztató a www.butortrio.hu weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tárolásáról, felhasználásáról szól.

A Bútor-Trió KFT a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az így linkelt oldal harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítjuk a weboldalról.

Az érintett a weboldal használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

 

A kapcsolatfelvételi űrlapon kötelezően megadásra kerülő adatok a látogató neve és email címe. Ezeket az adatokat kizárólag azon célból kérjük be, hogy az emailes kapcsolatfelvételre lehetőség legyen. Az emaileket, amennyiben nem születik további levelezés (megszűnik az adatkezelés célja), 30 nap elteltével töröljük. A kapott adatokat csak az emailes levelőrendszer tárolja, amelyet jelszóval védünk, azokat harmadik félnek nem adjuk át, reklám céljára nem használjuk fel. Az email küldése, és így a megadott adatok felhasználása, csak abban az esetben valósul meg, ha ezen tájékoztatót a látogató / emailt küldeni szándékozó megértette, és az üzenet elküldése előtt elfogadta.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A Bútor-Trió KFT a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu